Zvuk

Zvuk

4.11 - 1251 ratings - Source

Godine 1938, VukdragoviA‡ je organizovao i dirigovao na radiju koncertom pod nazivom ArJugoslovenski evropski ... U ovom periodu nastala su sledeA‡a dela: Mala svita, za klavir (1930), izvanredne solo^pesme za glas i klavir: Oblaci, na tekst V. Nazora (1927), A½ene i iluzije, na tekst M. ... Iz ovog perioda datiraju i dve znaAajne horske kompozicije, ekspresionistiAki snaA¾na Radost veAeri, za meAioviti, anbsp;...


Title:Zvuk
Author:
Publisher: - 1970
ISBN-13:

Continue

You Must CONTINUE and create a free account to access unlimited downloads & streaming