Vreme

Vreme

4.11 - 1251 ratings - Source

Pa nije istina, tih sam godina (od 1995. do 1997) bio Aief Misije Crne Gore u VaAiingtonu. ... Nikada nisam bio zainteresovan za ulaganja u duvansku industriju, pa ni u neku Veljinu fabriku koju pominjete. 4. I u dosadaAinjim tekstovima i u ovom vidim jako vam smeta tekst objavljen svojevremeno o meni u aquot;Nacionaluaquot;. Tajvas je tekst ... Muke Ratka KneA¾eviA‡a VREME 970 BiA‡e veA‡ godina-dve kako pratim muke meni omiljenog VasiA‡a da olakAia neugodnu poziciju Caneta SubotiA‡a. Ako toanbsp;...


Title:Vreme
Author:
Publisher: - 2009
ISBN-13:

Continue

You Must CONTINUE and create a free account to access unlimited downloads & streaming