Uradni list Republike Slovenije

Uradni list Republike Slovenije

4.11 - 1251 ratings - Source

3. Osebne reference izvajalcev, ki jih ponudnik doloAi za izvedbo javnega naroAila v zadnjih 1 0 letih (ponder 0, 30), ... 6. (a) Kraj dobave: postaja GRS Kamnik. (b) Vrsta in koliAina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: vozilo Nissan Terrano 2.7 1anbsp;...


Title:Uradni list Republike Slovenije
Author:Slovenia
Publisher: - 1999
ISBN-13:

Continue

You Must CONTINUE and create a free account to access unlimited downloads & streaming