Tractatus de commerciis et cambio

Tractatus de commerciis et cambio

4.11 - 1251 ratings - Source

47A%- aamp; 49-aquot;-77- aamp; feqq. Sc Nauar. in manual, confijf. cap.17. devfur. circa cambia, in ii6.ptcc. 7 In decifionibus, Rot.diutrf.deci[3agt;iyiubitn, uiagt;par. i.tfr decif.y5. dtu fitit numer. 6. par, i.aamp; inmultA¼ aliis, quas in contextu opcris vidcbis citatas. j4jfl. dccif.


Title:Tractatus de commerciis et cambio
Author:Sigismondo Scaccia
Publisher: - 1664
ISBN-13:

Continue

You Must CONTINUE and create a free account to access unlimited downloads & streaming