Strid og samarbeid

Strid og samarbeid

4.11 - 1251 ratings - Source

KAyre Willoch har vAbrt en institusjon i norsk politikk i mer enn et halvt Ayrhundre. I denne boken trekker han de lange linjene i vAyr politiske historie, fra selvstendighetsverket pAy Eidsvold til EU-strid og miljAcutfordringer. Med uforlignelig humor og suveren oversikt viser Willoch hvordan politikkens venstre- og hAcyreside sammen har bygget dagens Norge, i strid og samarbeid.Den bestemte at nAyr noen mAytte avstAy grunn skulle erstatningen fastsettes pAy grunnlag av bruksverdien I„ den inntekten arealet ga til eieren I„ og ikke pAy grunnlag av omsetningsverdien I„ den prisen eieren kunne fAy ved frivillig salg av eiendommen. Dette gikk HAcyre sterkt imot, ... Sterk strid ble det ogsAy om konsesjonsloven, som krevet myndighetenes godkjennelse av alle kjAcp og salg av fast eiendom, anbsp;...


Title:Strid og samarbeid
Author:Kåre Willoch
Publisher: - 2015-10-13
ISBN-13:

Continue

You Must CONTINUE and create a free account to access unlimited downloads & streaming