Strategi for internasjonal profilering og posisjonering av Norden 2015–2018

Strategi for internasjonal profilering og posisjonering av Norden 2015–2018

4.11 - 1251 ratings - Source

PAy oppdrag fra de nordiske samarbeidsministrene har Nordisk ministerrAyds sekretariat, etter bred forankring i omverdenen, i de nordiske landenes offentlige og private sektorer og internt i det nordiske samarbeidets nettverk, utviklet en strategi for internasjonal profilering og posisjonering av Norden. Sekretariatet skal administrere og koordinere arbeidet med strategien i dialog og samarbeid med landene. Strategien setter opp noen strategiske retningslinjer for hvordan Norden og regionens interessenter skal profileres internasjonalt, og er et tilbud til alle aktAcrer ogsAy utenfor det offisielle nordiske samarbeidet.PAy oppdrag fra de nordiske samarbeidsministrene har Nordisk ministerrAyds sekretariat, etter bred forankring i omverdenen, i de nordiske landenes offentlige og private sektorer og internt i det nordiske samarbeidets nettverk, utviklet en ...


Title:Strategi for internasjonal profilering og posisjonering av Norden 2015–2018
Author:
Publisher:Nordic Council of Ministers - 2015-01-28
ISBN-13:

Continue

You Must CONTINUE and create a free account to access unlimited downloads & streaming