SPIN '11 VIII Skup privrednika i naučnika: Operacioni menadžment u funkciji održivog ekonomskog rasta i razvoja Srbije 2011- 2020

SPIN '11 VIII Skup privrednika i naučnika: Operacioni menadžment u funkciji održivog ekonomskog rasta i razvoja Srbije 2011- 2020

4.11 - 1251 ratings - Source

VaA¾no je napomenuti da je kompanija GMS poAela sa proizvodnjom aprila ove godine. TeA¾nja Grundfos kompanije je da ispuni ... Dve veoma bitne strategije su Strategija odrA¾ivog razvoja za period 2011. a€“ 2015. god. i Strategija ekoloAikoganbsp;...


Title:SPIN '11 VIII Skup privrednika i naučnika: Operacioni menadžment u funkciji održivog ekonomskog rasta i razvoja Srbije 2011- 2020
Author:Konstantin Kostić
Publisher:FON - 2011
ISBN-13:

Continue

You Must CONTINUE and create a free account to access unlimited downloads & streaming