Sosialt entreprenørskap og sosial innovasjon

Sosialt entreprenørskap og sosial innovasjon

4.11 - 1251 ratings - Source

De nordiske landene stAyr i dag overfor utfordringer knyttet til Ay opprettholde og videreutvikle den sosiale velferden. Nordisk MinisterrAyd besluttet pAy denne bakgrunn hAcsten 2013 Ay nedsette i arbeidsgruppe som fikk i oppdrag Ay kartlegge innsatser for sosialt entreprenAcrskap og sosial innovasjon i de nordiske landene. HovedmAylet for kartleggingen var Ay Acke kunnskapen om innsatser i Norden for sosialt entreprenAcrskap og sosial innovasjon i arbeidet med Ay inkludere utsatte grupper i arbeid og samfunnsliv. I denne rapporten presenteres resultater fra den gjennomfAcrte kartleggingen, og arbeidsgruppens anbefalinger til videre oppfAclging.Nordisk MinisterrAyd besluttet pAy denne bakgrunn hAcsten 2013 Ay nedsette i arbeidsgruppe som fikk i oppdrag Ay kartlegge innsatser for sosialt entreprenAcrskap og sosial innovasjon i de nordiske landene.


Title:Sosialt entreprenørskap og sosial innovasjon
Author:Nordisk ministerråd
Publisher:Nordic Council of Ministers - 2015-02-18
ISBN-13:

Continue

You Must CONTINUE and create a free account to access unlimited downloads & streaming