Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine

Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine

4.11 - 1251 ratings - Source

Lica koja polaA¾u pravo nad lim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produA¾iti za najmanje slijedeA‡ih 90 dana, kako bi ... 4 DruAitva aquot;Sarajevo-Aiumeaquot; d.o.o. -Sarajevo. (so-307/08) OglaAiava se nevaA¾eA‡om saobraA‡ajna dozvola, izdala 14. 3. ... BH 2292100 Broj registarskih oznaka: 643 A 990 PutniA‡ko vozilo VW-Golf V Broj Aiasije: WVWZZZ1KZ69000143 Broj ... 27-293298Y Broj Aiasije: VSKTVUR20U0-570707 Registarski broj: 463T033 Tip vozila: Nissan Terano U S (0-151/08)anbsp;...


Title:Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine
Author:Bosnia and Hercegovina
Publisher: - 2008
ISBN-13:

Continue

You Must CONTINUE and create a free account to access unlimited downloads & streaming