Skattelov for landet av 18. august 1911 med tilleggslover

Skattelov for landet av 18. august 1911 med tilleggslover

4.11 - 1251 ratings - Source

Dommen angikk det tilfejle at fellesbarn pAy privat skifte mellom barna og moren overtok en eiendom mot innAr lAcsning av morens andel. ... Om hvorvidt uthogst av skog til salg kan anses som Alavhendelse av eiendomAr, sAyledes at gevinsten blir Ay beskatte i tillegg til ... Gevinst ved kjAcp og salg av aksjer og andre verdipapirer ble tidligere beskattet som inntekt i likhet med gevinst ved kjop og salg av andreanbsp;...


Title:Skattelov for landet av 18. august 1911 med tilleggslover
Author:Norway, Jens Edvard Thomle, Karl Ludvig Bugge
Publisher: - 1948
ISBN-13:

Continue

You Must CONTINUE and create a free account to access unlimited downloads & streaming