Savaş Yazıları 2

Savaş Yazıları 2

4.11 - 1251 ratings - Source

Aœstad Necip FazApla€™Apn 1939 - 1943 yApllarAp arasApnda kaleme aldApAŸAp A‡erAseve yazAplarApnApn bA¼yA¼k kApsmAp 2. DA¼nya SavaAŸApna dairdir. Bu yazAplarApnda, Avrupa kanallarApndan gelen tamamen aksi yApndeki haberlere raAŸmen, 1939 Marta€™Apndan baAŸlayarak emsalsiz bir dA¼nya kApyametine gidildiAŸini sApyliyen Necip FazApl, a€œtek baAŸApnaa€ savaAŸ olacaAŸApnAp iddia etmiAŸtir. 1939 AAŸustos sonundaki Rus-Alman paktApnAp, BAcbApAclia€™nin bA¼tA¼n BaAŸmuharrirleri tam bir sulh mA¼eyyidesi diye gApsterirlerken, savaAŸApn a€œbirkaAs gA¼na€ meselesi olduAŸunu yazmApAŸ ve 3 gA¼n sonra da 2. DA¼nya SavaAŸAp baAŸlamApAŸtApr. SavaAŸApn devam ettiAŸi mA¼ddet iAsinde ise, hAcdiselere takaddA¼m eden teAŸhisleri ve a€œAsApkmadApAŸAp takdirde kalemimi kAprar ve bileklerimi keserima€ dediAŸi iddialarApnApn bir bir gerAsekleAŸmesiyle herkesi hayretler iAsinde bAprakmApAŸtApr. Oa€™nun, a€œhemen hemen gaibten haber vermek derecesini bulan AŸayanAp hayret siyasAr teAŸhislera€ olarak gAprA¼len yazAplarAp karAŸApsApnda sApylenebilen yegAcne sApz AŸu olmuAŸtur: a€“Bu adam ne derse AsApkApyor! Necip FazApla€™Apn, esaslAp bir kA¼ltA¼r, anlayApAŸ, hesaplayApAŸ ve seziAŸle 2. DA¼nya savaAŸApnApn bA¼tA¼n gidiAŸatApnAp fikrAr ve siyasAr cepheleriyle gApzApnA¼ne seren 1939 - 1943 yApllarAp arasApndaki A‡erAsevea€™leri, a€œSavaAŸ YazAplarApa€ baAŸlApAŸAp altApnda, kronolojik bir sApra ile derlenmiAŸtir. SavaAŸ YazAplarApa€™nApn 2. cildinde 1940 - 1943 yApllarApndaki yazAplar yer almaktadApr.Bin kere sApylediAŸim gibi o cephede Sovyet kA¼melerinin Alman ordularApna karAŸAp mutlak bir zafer kazanmasApna imkAcn gAprmA¼yorum! YalnApz AŸunu gAprA¼yorum ki, Almanlar doAŸu cephesinde asApl kendi lehlerine ahengi bozacak bir zafer temin etmekanbsp;...


Title:Savaş Yazıları 2
Author:Necip Fazıl Kısakürek
Publisher:Büyük Doğu Yayınları Basım Yayın Prodüksiyon Ltd. Şti. - 2014-04-07
ISBN-13:

Continue

You Must CONTINUE and create a free account to access unlimited downloads & streaming