Samochody Daewoo

Samochody Daewoo

4.11 - 1251 ratings - Source

?r d?o: Wikipedia. Strony: 30. Rozdzia?y: FSO Polonez, Daewoo Espero, Daewoo Lanos, Daewoo Nubira, FSO Polonez Atu, Daewoo Nexia, Chevrolet Lacetti, Daewoo Matiz, Chevrolet Aveo, Daewoo Tacuma, Daewoo-FSO Polonez Kombi, Daewoo Tico, GM Daewoo, Daewoo Leganza, Daewoo Magnus, Daewoo Royale, Daewoo Maepsy, Daewoo Damas, Daewoo Prince. Fragment: FSO Polonez - kompaktowy samoch d osobowy produkowany przez Fabryk? Samochod w Osobowych w Warszawie od 3 maja 1978 do 22 kwietnia 2002 roku. Powsta? jako nast?pca Polskiego Fiata 125p, kt ry by? jednak produkowany r wnorz?dnie a? do 1991 roku. Polonez konstrukcyjnie opiera? si? na poprzedniku. Przez ca?y okres produkcji samoch d przeszed? kilka wi?kszych modernizacji, wprowadzano tak?e kolejne odmiany. cznie z zestawami monta?owymi wyprodukowano 1 061 807 egzemplarzy modelu w r nych wersjach (bez dostawczych Truck w i van w Cargo). FSO Polonez MR'78Historia Poloneza rozpoczyna si? wraz z ko?cem 1972 roku, kiedy to na najwy?szym szczeblu partyjnym ustalono lini? rozwoju produkt w FSO. Zaplanowano wprowadzenie nast?pcy dla modelu 125p. Pierwsze konkretne decyzje w sprawie nowego auta zapad?y 17 wrze?nia 1974 roku, kiedy to zosta?a podpisana umowa mi?dzy Pol-Motem a w?oskim koncernem FIAT m wi?ca o powierzeniu prac konstrukcyjnych nad nowym samochodem stronie w?oskiej. Zgodnie z umow? polska strona mia?a przedstawi? w?asne wytyczne dotycz?ce nadwozia i norm bezpiecze?stwa nowego auta. Warunki postawione w?oskim konstruktorom zak?ada?y, ?e samoch d b?dzie spe?nia? bie ce i przysz?e normy zderzeniowe, a poziom emisji spalin ma pozwoli? na sprzeda? samochodu w Europie Zachodniej i Stanach Zjednoczonych. Jeszcze w tym samym roku w Centro Stile Fiat przy udziale polskich stylist w i in?ynier w zacz?to prace projektowe nad nadwoziem oraz wn?trzem nowego modelu marki FSO. Pierwsze prototypy samochodu oznaczonego jako 125PN (Polacco Nuova - Polski Nowy) zosta?y stworzone ju? w 1975 roku. W latach 1975-1977 trwa?y prace konstrukcyj...r d?o: Wikipedia.


Title:Samochody Daewoo
Author:R D O Wikipedia, Zródlo: Wikipedia
Publisher:Books LLC, Wiki Series - 2011-08
ISBN-13:

Continue

You Must CONTINUE and create a free account to access unlimited downloads & streaming