Roman Battle Tactics 109BC-AD313

Roman Battle Tactics 109BC-AD313

4.11 - 1251 ratings - Source

I bogen undersAcges og illustreres den romerske hAbrs taktik og organisation i republikkens sidste tid og i kejsertidens fAcrste periode. Den romerske hAbr havde i lAcbet af de forudgAyende 400 Ayr udviklet sig til at blive en professionel hAbr og var datidens mAbgtigste militAbre organisation, en nAcdvendig forudsAbtning for det romerske riges ekspansion. I republikkens sidste Ayr foretog man en del Abndringer af legionens organisation. Legionens enheders organisation blev Abndret, der blev indfAcrt en kohorte, der blev den egentlige taktiske enhed. Kohorten bestod af tre manipler og legionen kom til at bestAy af ti kohorter. Adskillelsen mellem hastati (de yngste), principes og triarii (de Abldste) blev ophAbvert. Legionens rytterstyrke udgik af legionens organisation og blev overtaget af romernes auxiliAbrtropper (forbundsfAbller). Rytterstyrken blev dog senere indfAcrt igen i kejsertiden. I lAcbet af kejsertiden blev antallet af legioner voldsomt forAcget. Legionerne havde i kejsertiden faste garnisoner i de romerske provinser.I bogen undersAcges og illustreres den romerske hAbrs taktik og organisation i republikkens sidste tid og i kejsertidens fAcrste periode.


Title:Roman Battle Tactics 109BC-AD313
Author:Ross Cowan
Publisher:Osprey Publishing - 2007
ISBN-13:

Continue

You Must CONTINUE and create a free account to access unlimited downloads & streaming