Review of International Affairs

Review of International Affairs

4.11 - 1251 ratings - Source

Ustavno ustrojstvo drzavne zajednice Srbija i Crna Gora Dragan Dukanovic Institut za medunarodnu politiku i privredu, ... Uvodne napomene Posle raspada Socijalisticke Federativne Republike Jugoslavije njene dve republike - Srbija i Crna Gora su 1992. godine formirale Saveznu ... Ovi parla- menti su potom imenovali Clanove Ustavne komisije koja je bila u obavezi da do kraja juna izradi tekstanbsp;...


Title:Review of International Affairs
Author:
Publisher: - 2002
ISBN-13:

Continue

You Must CONTINUE and create a free account to access unlimited downloads & streaming