Ramon Martí d'Eixalà: un exponent de l'escola jurídica catalana del segle XIX

Ramon Martí d'Eixalà: un exponent de l'escola jurídica catalana del segle XIX

4.11 - 1251 ratings - Source

A partir del llegat jurAsdic de Ramon MartAs da€™EixalAn la present obra pretAcn indagar en el pensament de la€™autor alhora que abordar les inquietuds legals que transitaren durant la primera meitat del segle XIX. El codi de comerAs de 1829 i el tarannAn internacional que sempre ha conreat el dret mercantil es plasmen en les institucions mercantils que Ramon MartAs da€™EixalAn tracta en el seu manual. Pel que fa al dret civil, les pinzellades al dret civil catalAn marquen tot el discurs legal, perA² el desenllaAs del tractament da€™institucions com el matrimoni o el tema successori, entre altres, Acs inesperat. La conjectura: jurista catalAn versus llengua catalana i defensa del dret catalAn, es capgira. El llegat filosA²fic ocupa tambAc una part de la€™obra, perA² des de la perspectiva britAnnica. A‰s el seny catalAn el que enllaAsa amb terres escoceses, a travAcs da€™autors distants, perA² tanmateix preocupats pel tan quotidiAn sentit comAo.LecciA³n 121a ReseApa histA³rica del derecho mercantil espaApol A‰poca 1a#39;. ... en el Manual de Historia del Derec/yo espaApol, I, El origen y la evoluciA³n del Derecho, Ap H. MetodologAsa bistAirico-juridica y ... se aprecia claf ramente en el Manualv Los problemas estudiados no lo son en cada una de las etap as tradicionales, como anbsp;...


Title:Ramon Martí d'Eixalà: un exponent de l'escola jurídica catalana del segle XIX
Author:Judit Valls Salada
Publisher:L'Abadia de Montserrat - 2011-10-26
ISBN-13:

Continue

You Must CONTINUE and create a free account to access unlimited downloads & streaming