PDA untuk Mesyuarat Berkesan

PDA untuk Mesyuarat Berkesan

4.11 - 1251 ratings - Source

Mesyuarat adalah perkara wajib dalam setiap organisasi. Organisasi cemerlang memanfaatkan mesyuarat sebaik mungkin. Mesyuarat yang dilaksanakan ringkas, padat dan tersusun memberikan kesan optimum kepada organisasi. Mesyuarat seperti inilah yang dinamakan mesyuarat berkesan.How to Hold Successful Meeting, Book Smart Press, USA 1997. Ahmad Fadzli Yusof. Mengurus Kerja Berpasukan, PTS Publications aamp; Distributors Sdn.Bhd, Malaysia, 2004. Robert Heller dan Tim Hindle. Essential Managera#39;s Manual, New anbsp;...


Title:PDA untuk Mesyuarat Berkesan
Author:
Publisher:PTS Litera Utama - 2007
ISBN-13:

Continue

You Must CONTINUE and create a free account to access unlimited downloads & streaming