Osmanlı Yunan Savaşı Abdülhamid'in Zaferi

Osmanlı Yunan Savaşı Abdülhamid'in Zaferi

4.11 - 1251 ratings - Source

AbdA¼lhamid'in Zaferi Medeniyetlerini Eski Yunana€™a borAslu olduAŸunu dA¼AŸA¼nen devletler, YunanlAplarApn OsmanlApa€™dan kopmasAp iAsin ellerinden gelen her AŸeyi yapar. Avrupaa€™nApn kendini bA¼yA¼k sanan bu kA¼AsA¼k devleti, beAŸ asApr Devlet-i Aliyye egemenliAŸinde kaldApAŸApnAp Asabucak unutur ve OsmanlAp topraklarApna saldAprmaya cA¼ret eder. Sultan II. AbdA¼lhamid, meseleyi Apncelikle diplomasi yoluyla halletmeye AsalApAŸApr. Ancak nush ile yola getirme noktasApnda hiAs bir netice elde edemez. BalkanlarApn bu AŸApmarApk AsocuAŸu, arkasApna Avrupa devletlerini de alApr, dolayApsApyla bA¼tA¼n AsApzA¼m yollarAp kapanApr. OsmanlAp Devletia€™ne a€œHasta Adama€ olarak bakApldApAŸAp bir dApnemdir. islam coAŸrafyasAp, hadisenin nereye varacaAŸApnAp endiAŸeyle beklemektedir. BarApAŸtan yana olmasApna raAŸmen Yunan azgApnlApAŸApnApn had safhaya ulaAŸmApAŸ olmasAp sultana tek bir seAsenek bAprakApr. Ve Yunana€™a savaAŸ ilan eder.Bu durum neticede Teselyaa#39;da bulunan ve19.551 kiAŸiden oluAŸan BirinciOrdua#39; sunu36.702 kiAŸiye, Epira#39;de bulunan ve 9.413 kiAŸidenoluAŸan Adkinci Ordua#39;sunu 18.394kiAŸiye AsApkarmasApna sebebiyet vermiAŸ, 6055 kiAŸiden oluAŸan bir ihtiyat fAprkasAp ileanbsp;...


Title:Osmanlı Yunan Savaşı Abdülhamid'in Zaferi
Author:Metin HÜLAGÜ
Publisher: Işık Yayıncılık Ticaret - 2014-01-30
ISBN-13:

Continue

You Must CONTINUE and create a free account to access unlimited downloads & streaming