Nastavení domácího počítače

Nastavení domácího počítače

4.11 - 1251 ratings - Source

Kniha je urAena zejmAcna pro zaAAiteAnAsky, ale pA™inese uA¾iteAnAc informace i pro uA¾ivatele stA™ednA› pokroAilAcho. JednotlivAc kapitoly knihy se vA›nujAs zAsskAinAs, zAikladnAsmu nastavenAs a instalaci (a odinstalaci) programAm, dAile jednotlivA½m souAAistkAim poAAstaAe (jako je napA™Asklad zAikladnAs deska nebo grafickAi karta), periferiAsm (jako je monitor nebo tiskAirna) a nastavenAs zAikladnAsho programu v poAAstaAi - BIOSu. V samAcm zAivA›ru se AtenAiA™ nauAAs pouA¾Asvat nAistroje komplexnAs diagnostiky a zjistit informace o svAcm poAAstaAi pomocAs systAcmu Windows. Po pA™eAtenAs knihy takAc bude AtenAiA™ vA›dA›t, jakA½ poAAstaA je vhodnA½ pro kancelAiA™skAc prAice, jakA½ naopak pro domAicAs zAibavu, apod. Kniha je od renomovanAcho autora vAsce neA¾ deseti publikacAs, kterA½ se danou oblastAs zabA½vAi vAsce neA¾ patnAict rokAm a pAmsobAs jako lektor pro nA›kolik znAimA½ch AeskA½ch spoleAnostAs, jako jsou napA™. Computer Help, PC-DIR, Nicom, AIT Consult, a dalAiAs.HP LaserJet P1005 je laserovAi tiskAirna urAenAi do domAicnostAs a kancelAiA™As, kde se netiskne pA™AsliAi Aasto. ZAisobnAsk mAi jen jedinA½, tisk je kvalitnAs 10. TakAc HP LaserJet P100611 je vhodnou volbou. BarevnAc laserovAc tiskAirny jsou nynAs jiA¾anbsp;...


Title:Nastavení domácího počítače
Author:Král Mojmír
Publisher:Grada Publishing a.s. - 2009-04-10
ISBN-13:

Continue

You Must CONTINUE and create a free account to access unlimited downloads & streaming