Metalex

Metalex

4.11 - 1251 ratings - Source

UA¾ pA™i vyslovenAs nAizvu Metalex jistA› poskoAAs srdce kaA¾dAcho motoristickAcho fanouAika, kterA½ vyrAmstal v AŒeskoslovensku v poslednAs tA™etinA› 20. stoletAs. CelA½ svA›t tehdy znal zAivodnAs vozy Ferrari, Lotus nebo McLaren, kterAc ovlAidaly okruhy formule 1, ale zajAsmavAc vA›ci se dA›ly i za qA¾eleznou oponouq. Pod kA™Asdly Metalexu se pA™ed tAcmA›A™ pAmlstoletAsm seAila parta nadAiencAm, jeA¾ mohla nabAsdnout mnohem vAsc neA¾ pouhA½ zAipal pro vA›c: byli to ti nejlepAiAs AeskoslovenAitAs konstruktAcA™i i jezdci, kteA™As spoleAnA› dokAizali vytvoA™it mnoho preciznA› zpracovanA½ch a vA¾dy novAitorsky A™eAienA½ch konstrukcAs zAivodnAsch a sportovnAsch automobilAm a motocyklAm a udAivat tak tA³n motoristickAcmu sportu ve stA™ednAs a vA½chodnAs EvropA›. DAsky vyspA›lAc technologickAc zAikladnA› a kvalifikovanAcmu personAilu byli schopni realizovat sAcriovou vA½robu pozoruhodnA½ch strojAm, kterAc pak stAily u zrodu rAmznA½ch nAirodnAsch i mezinAirodnAsch soutA›A¾nAsch seriAilAm. Za volanty z dAslen Metalexu se tak bez nadsAizky zrodila celAi tehdejAiAs AeskoslovenskAi jezdeckAi elita.Na jejAsm zAikladA› v Metalexu vyvinuli balAsAek Aoprav pro populAirnAs VW Transporter A™ady T5, kterA½ AeskAi policie vyuA¾AsvAi pA™edevAiAsm jako nehodovAc vozy silniAnAsch a dAilniAnAsch hlAsdek a takAc v rAimci projektu, jenA¾ nesl nAizev a€žMobilnAs kontaktnAs aanbsp;...


Title:Metalex
Author:Gause Marcel
Publisher:Grada Publishing, a.s. - 2015-02-24
ISBN-13:

Continue

You Must CONTINUE and create a free account to access unlimited downloads & streaming