Média a vzdělávání 2009 - sborník příspěvků mezinárodní vědecké konference

Média a vzdělávání 2009 - sborník příspěvků mezinárodní vědecké konference

4.11 - 1251 ratings - Source

KonkrActnA› je zamA›A™en na podporu vA½uky operaAnAsho systAcmu OpenSolaris s vyuA¾itAsm podpory Sun Academy. ... Na katedA™e informaAnAsch technologiAs, Fakulty informatiky a managementu byla implementovAina Cisco Networking ... SCSA musAs student, pod vedenAsm svAcho vyuAujAscAsho, projAst dva zAikladnAs bloky a to Administrativ for the Solaris 10 OS, Part I of II ... UNIX Essentials Featuring the Solaris 10 Operating System OpenSolaris(TM) Technical Essentials Guide Searching andanbsp;...


Title:Média a vzdělávání 2009 - sborník příspěvků mezinárodní vědecké konference
Author:Media4u Magazine + VŠH
Publisher:Jan Chromý -
ISBN-13:

Continue

You Must CONTINUE and create a free account to access unlimited downloads & streaming