Makers: Den nya industriella revolutionen

Makers: Den nya industriella revolutionen

4.11 - 1251 ratings - Source

MakerrAprelsen - smAy, entusiastiska och hantverkskunniga producenter som slAyr igenom globalt via webbutiker och sajter som Etsy och eBay - hAyller pAy att revolutionera marknaden som vi kAcnner den. De som hAyller i produktionsmedlen tar snabbt och sAckert makten ocksAy Apver tillverkningen, fAprsAcljningen och distributionen. Nyckeln Acr internet. Makers utvecklar dAcr nya produkter tillsammans i vAcrldsomspAcnnande forum, och det Acr mApjligt att lAyta andra  inte minst med hjAclp av 3D-skrivare  framstAclla det man sjAclv har skapat hemma vid skrivbordet. Framtiden Acr vara och tjAcnst i ett, och den ligger bara ett knapptryck bort. Chris Anderson, tidigare redaktApr fApr Wired och sjAclv en del av makerrAprelsen, beskriver hAcr den nya industriella revolutionen. ArChris Andersons bok Acr full av berActtelser om osannolika figurer som tar en risk, visar vad de kan Aystadkomma och till sist stAyr dAcr med ett nytt fApretag i mAyngmiljonklassen.Al ANDREW ANTHONY, THE GUARDIAN ArDen hAcr boken kommer att fAprAcndra ditt liv, vare sig du lAcser den eller inte, sAy jag fApreslAyr att du hoppar pAy tAyget pAy en gAyng.Al SETH GODIN, fAprfattare till Tribesoch Purple Cow ArAnderson Acr en sorts kapitalistisk revolutionAcr, och Makers Acr det industriella kapitlet i ett stAprre manifest som handlar om internet som en demokratiserande kraft.Al HORATIA HARROD, SUNDAY TELEGRAPH ArEtt rafflande manifest, en uppmaning att sAcga upp dig frAyn ditt jobb, plocka upp dina verktyg och fAprAcndra tillverkningens och handelns framtid fApr alltid.Al BOING BOINGDet vore faktiskt mer korrekt att sAcga att smAy affAcrsverksamheter fAprstApr en hel del av de jobb de skapar, eftersom de flesta mindre ... Men trots att Apver tusen personer har varit med och skapat Jawbone har Aliph bara drygt hundra anstAcllda.


Title:Makers: Den nya industriella revolutionen
Author:Chris Anderson
Publisher:Modernista -
ISBN-13:

Continue

You Must CONTINUE and create a free account to access unlimited downloads & streaming