Knophs oversikt over Norges rett

Knophs oversikt over Norges rett

4.11 - 1251 ratings - Source

Siden Ragnar Knophs fAcrste utgave i 1934 har boken hatt en sAbrstilling innen norsk juridisk litteratur. Opprinnelig var den ment som innfAcringsbok for juridiske studenter, men har med tiden fAytt en unik plass som oppslagsverk for alle, jurister sAy vel som ikke-jurister, som har behov for en introduksjon til et ukjent rettsomrAyde. Blant de mange temaene boken tar opp, kan det nevnes blant annet reglene om kjAcp og salg, familie og arv, erstatning, arbeidsforhold, skatt og eiendom, straff, i tillegg til en rekke andre temaer. Boken gir ogsAy bakgrunnskunnskaper om forholdet mellom Storting og regjering, organiseringen av domstolene og juridisk metode. Hvert rettsomrAyde blir behandlet av en av Norges fremste jurister innen feltet. KAyre Lilleholt har vAbrt redaktAcr for denne utgaven. Boken er gjennomgAyende revidert og fornyet siden forrige utgave. Emnene beskrives i et godt og fortellende sprAyk, som gjAcr stoffet lett tilgjengelig. Boken er den sentrale innfAcring og den uunnvAbrlige fAcrstehjelpspakke for praktikere og studenter, primAbrkilden til informasjon om rettsreglene pAy ukjente omrAyder og nAckkelen til oppdatering av egen kunnskap.Hvert rettsomrAyde blir behandlet av en av Norges fremste jurister innen feltet. KAyre Lilleholt har vAbrt redaktAcr for denne utgaven. Boken er gjennomgAyende revidert og fornyet siden forrige utgave.


Title:Knophs oversikt over Norges rett
Author:
Publisher: - 2009
ISBN-13:

Continue

You Must CONTINUE and create a free account to access unlimited downloads & streaming