Jugoslovenska revija za međunarodno pravo

Jugoslovenska revija za međunarodno pravo

4.11 - 1251 ratings - Source

Each vol. includes section: qJugoslovenska bibliografiaja iz meAiunarodnog prava.qNa tom sastanku, Aiji kvorum iznosia€œ dve treA‡ine drA¾ava uAesnica, biA‡e izabrani za Alanove Komiteta kandidati koji dobiju najveA‡i ... MeA‘utim, mandat devet Alanova izabranih prilikom prvog izbora isteA‡i A‡e posle dve godine; neposredno posle prvih izbora ... U francuskom tekstu: dominent effet, u ruskom: Arsprovode u A¾ivotAl.


Title:Jugoslovenska revija za međunarodno pravo
Author:
Publisher: - 1971
ISBN-13:

Continue

You Must CONTINUE and create a free account to access unlimited downloads & streaming