ISUS VELIÈANSTVO KOJE JE SIŠLO S NEBA

ISUS VELIÈANSTVO KOJE JE SIŠLO S NEBA

4.11 - 1251 ratings - Source

ISUS a€“ VELIAˆANSTVO KOJE JE SIAnLO SA NEBA Ovo je knjiga koja nudi: Veru razoAuaranima, mir uplaAienima, pobedu poraA¾enima, nadu obeshrabrenima. Knjiga a€žISUS a€“ VeliAuanstvo koje je siAilo s Nebaa€œ donosi sveA¾, liAuni susret sa Isusom Hristom, otkriva beskraj BoA¾je ljubavi i milosti i dovodi do stvarne promene A¾ivota. Isus je rekao: a€žJa sam Put, Istina i A½ivot; niko neAbe doAbi Ocu, osim kroz Mene.a€œ (Jovan 14, 6). Isusov ljubljeni apostol Jovan piAie: a€žOno Aito je bilo od poAuetka, Aito smo Auuli, Aito smo svojim oAuima videli, Aito smo posmatrali i Aito smo svojim rukama opipali, to objavljujemo o ReAui A¾ivota. A½ivot se pojavio, i mi smo ga videli, i svedoAuimo za njega, i objavljujemo vam veAuni A¾ivot, koji je bio kod Oca i koji nam se pokazaoObjavljujemo vam ono Aito smo videli i Auuli, da i vi imate zajednicu s nama. A naAia zajednica je sa Ocem i s njegovim Sinom, Isusom Hristom. I ovo vam piAiemo da naAia radost bude potpuna.a€œ (1 Jovanova 1, 1-4). a€žIsus Hristos je isti i juAue i danas i veAuno.a€œ (Jevrejima 13, 8).Za osnovu svog dela izabrao je poslanicu Jevrejima, kojom je apostol Pavle joAi pre dve hiljade godina nastojao da upozna i oduAievi Jevreje, a Aijim ... Autor ovog dela jednom novom analizom apostolovog unosi jedno novo svetlo teksta.


Title:ISUS VELIÈANSTVO KOJE JE SIŠLO S NEBA
Author:Dušan Milosavljevic
Publisher:Xlibris Corporation - 2012-11-28
ISBN-13:

Continue

You Must CONTINUE and create a free account to access unlimited downloads & streaming