Innstillinger og betenkninger fra kongelige og Parlamentariske Kommisjoner, Departementale Komiteer m.m. ...

Innstillinger og betenkninger fra kongelige og Parlamentariske Kommisjoner, Departementale Komiteer m.m. ...

4.11 - 1251 ratings - Source

for eiendomsskatten vil dette ha til fAclge at en verdistigning pAy eiendommene bare delvis kommer stat og kommune til gode i form ... Gevinst eller tap ved kjAcp og salg av aksjer (og andre verdipapirer) skal etter gjeldende lovregler tas med vedanbsp;...


Title:Innstillinger og betenkninger fra kongelige og Parlamentariske Kommisjoner, Departementale Komiteer m.m. ...
Author:
Publisher: - 1968
ISBN-13:

Continue

You Must CONTINUE and create a free account to access unlimited downloads & streaming