Hyvästi media

Hyvästi media

4.11 - 1251 ratings - Source

ElAcmme niin valtavan muutoksen alkuhetkiAc median historiassa, ettAc sen laajuuden hahmottaminen on vaativaa. Tosiasia on, ettAc teknologian kehitys on mahdollistanut median murroksen, joka puolestaan aiheuttaa siihen liittyvien tapojen ja liiketoiminnan uudelleensyntymisen. Kyse ei enAcAc ole siitAc muuttuuko media digitaaliseksi, vaan ainoastaan siitAc, miten nopeasti ja missAc laajuudessa nAcin kAcy. Varmaa myAps on, ettAc murroksen vaikutukset ulottuvat omaan arkielAcmAcAcmme, kulttuuriin, liiketoimintaan ja koko yhteiskuntaan. HyvAcsti media -kirjassa analysoidaan niin suomalaisten kuin kansainvAclistenkin media-alan vaikuttajien ja asiantuntijoiden kanssa sekAc tutkimusten ja tilastojen avulla median murroksen vaikutuksia. MeneillAcAcn oleva kAcAcnnekohta ei suinkaan ole ensimmAcinen median historiassa. Jokainen kirjassa kAcsitelty viestintAcvAcline - elokuvat, kirjallisuus, lehdistAp, musiikki, radio ja televisio - ovat olemassaolonsa aikana kohdanneet teknologisia ja taloudellisia epAcjatkuvuuskohtia, jotka ovat ohjanneet niiden kehitystAc. Katsaus kunkin median historiaan paljastaa niiden ikuisen kamppailun yleisApstAc maailman ympAcrillAc jatkuvasti muuttuessa. Historiasta ei median tulevaisuutta voi ennustaa, mutta megatrendejAc on jo mahdollista tunnistaa. Muutosprosessin keskiApssAc tulee viestintAcvAclineen sijaan olemaan digitaalisen sisAcllApn, Internetin ja medialaitteen kolmiyhteys. Fyysisten mediatuotteiden sijaan digitaaliset sisAcltAptuotteet jaellaan jatkossa suoraan asiakkaiden medialaitteisiin, kuten Internetiin kytkettyihin televisiovastaanottimiin, tietokoneisiin, tablet-laitteisiin ja matkapuhelimiin. Kirjassa esitellAcAcn kunkin median teknologian ja liiketoiminnan kulmakivet, joista media-alaan perehtymActApnkin lukija voi nAchdAc viestintAcvAclineen kehityskaaren. YksilApn, yrityksen ja yhteiskunnan asenteesta riippuen digitaalinen media on uhka tai mahdollisuus. Nettisukupolvi ja suuret ikAcluokat hyApdyntAcvAct modernia mediaa hyvin eri tavoin, mutta yrityksille asenne on elAcmAcn ja kuoleman kysymys. Juuri nyt uudet yritykset ja muilta toimialoilta tulevat suuryhtiApt valtaavat mediamarkkinoita perinteisten toimijoiden nenAcn edestAc. Kirjassa tarkastellaan yrityksiAc ja liiketoimintaa esimerkkitarinoiden kautta, joista selviAcAc minkAclaisista tekijApistAc voittajia syntyy ja mihin hAcviAcjAct kompastuvat.Pohjois-Amerikassa kustantaja Oa#39;Reilly on jo vuosia hyvAcllAc menestyksellAc tarjonnut teknologia-alan kirjavalikoimaansa Safari Books Online - palveluna kuukausimaksua vastaan. ... Amazonin suuri oivallus ei ollut Kindle-lukulaite, vaan koko jAcrjestelmAc, jolla lukija hallitsee e-kirjojaan. Esimerkiksi: asiakas ostaa Amazon- verkkokaupasta e-kirjan ja lukee 18 prosenttia teoksesta kotona tablet- laitteella.


Title:Hyvästi media
Author:Ari Hakkarainen
Publisher:Klaava Media - 2011-10-20
ISBN-13:

Continue

You Must CONTINUE and create a free account to access unlimited downloads & streaming