Şebperest

Şebperest

4.11 - 1251 ratings - Source

Ya rA¼yalar, baAŸka Aclemlere aAsAplan kapAplarsa... Ažebperest, rA¼yalarApn sadece hayallerden ibaret olmadApklarAp, baAŸka Aclemlere aAsAplan kapAplar olabilecekleri kurgusu A¼zerine yazAplmApAŸ; bu temasApnAp psikolojik ve tasavvufAr ApAŸelerle gA¼Aslendirmeye AsalApAŸmApAŸ bir polisiye/mistik romandApr. Psikiyatrist olan eAŸinin (Deniz) beklenmeyen intiharApyla AŸoka giren Yusuf, uzun bir sA¼re bu acApyAp atlatmaya AsalApAŸApr. VerdiAŸi mA¼cadele sAprasApnda en bA¼yA¼k destekAsisi, eAŸinin A¼niversiteden de arkadaAŸAp olan Sinem ismindeki baAŸka bir psikiyatristtir. Bir sA¼re sonra Sinem, Deniza€™in saAŸlApAŸApnda beraber yA¼rA¼ttA¼kleri bir grup terapisine Yusufa€™un da katAplmasApnAp ister. Bu terapi ekibi de tAppkAp Yusuf gibi yakApnlarApnApn AplA¼m acApsApnAp atlatamamApAŸ insanlardan oluAŸmaktadApr. Terapilere katAplmaya baAŸlayan Yusuf, bir yandan AplA¼mA¼ irdelerken, bir yandan da baAŸka insanlarApn acApsApyla nasApl yA¼zleAŸtiklerini inceler. Grupta; aAŸlama nApbetlerinden muzdarip Zuhal isminde bir gA¼zellik firmasAp sahibi, sApk sApk intihara teAŸebbA¼s eden Ebru isminde eski bir sporcu, her yerde kan gApren GA¼rkan isminde eski bir mafya A¼yesi, AŸarkApcAp olan eAŸini kaybetmiAŸ Zafer isminde bir estetik cerrahAp, bir trafik kazasApnda kApzApnAp kaybetmiAŸ UAŸur isminde bir iAŸadamAp ve annesinin AplA¼mA¼yle sarsAplmApAŸ Addil isminde bir hemAŸire bulunmaktadApr. Bir zaman sonra, UAŸur ismindeki iAŸadamAp terapilere gelmeyi bAprakApr. Onun bu ani gidiAŸinin ardApndan Ebru da intihara teAŸebbA¼s eder. Ebrua€™nun intiharApyla sarsAplan Yusuf, olaydan sorumlu tuttuAŸu UAŸura€™un peAŸine dA¼AŸer. Evini ve izini kaybettirmeye AsalApAŸan UAŸura€™u en nihayet bir eski doktorun evinde bulur. Ve orada bA¼yA¼k bir sA¼rprizle karAŸAplaAŸApr... Ažebperest kelimesi ise, Admam-Ap RabbanAra€™nin bir ifadesinden hareketle romanApn ismi haline gelmiAŸ. Hatta bu ifade kitabApn baAŸApnda da anlamApyla birlikte yer alApyor. FarsAsa olan Ažebperesta€™in kelimesinin anlamAp ise, geceye kulluk eden... Fakat tasavvuf iAsre terminolojik bir manasAp daha var ki, o da; a€˜geceye, uykuya ve rA¼yaya fazla kApymet verena€™ demek. RA¼yalarApna ve o rA¼yalardaki keAŸiflerine Asok dA¼AŸkA¼nlA¼k gApsterenler iAsin kullanAplan eleAŸtirel bir ifade. Yazar, bu ifadeyi romanApnApn ismi yapmakla, eserinin temelini oluAŸturan rA¼ya temasApnAp kapaAŸApna da taAŸApmApAŸ oluyor. Zaten romanApn iAserisinde de psikolojiden ve tasavvuftan hareketle rA¼yalar hakkApnda pek Asok bilginin okura sunulduAŸunu gAprA¼yorsunuz. Nesil YayApnlarApa€™ndan, Ahmet Ay imzasApyla AsApkan eser, sA¼rA¼kleyici A¼slArbu ve dA¼AŸmeyen temposuyla polisiye roman severlerin ilgisini Asekecek...Ben Zafera#39;inAsalApAŸtApAŸAp yeri bilmiyorum.Zuhal, sen biliyordungaliba. Benim arabaya geAselim. Bu deli baAŸka tA¼rlA¼ durmayacak. Gidelim de gAprA¼AŸtA¼relim AŸunu Sinema#39;le. a€ ZuhalveEbru Asaresizcebizi izliyorlardAp dakikalardApr. Zuhal, evin anahtarlarApnApnanbsp;...


Title:Şebperest
Author:Ahmet Ay
Publisher:Nesil Basım Yayın Gıda Ticaret ve Sanayi A.Ş - 2014-01-01
ISBN-13:

Continue

You Must CONTINUE and create a free account to access unlimited downloads & streaming