Die God wat ek leer ken het (eBoek)

Die God wat ek leer ken het (eBoek)

4.11 - 1251 ratings - Source

Soveel mense probeer God in E¼n boksie plaas van wie hAolle dink Hy moet wees. In DIE GOD WAT EK LEER KEN HET bied Arnold Mol sy insigte en interessante perspektiewe op die God van die Bybel. Elke hoofstuk in DIE GOD WAT EK LEER KEN HET kyk na a€™n spesifieke onderwerp, onder meer: a€c God se soewereiniteit a€c sy genade a€c sy Vaderskap a€c sy heerlikheid Die skrywer lig spesifieke verse uit die Bybel uit waarvolgens hy sy geloof en pad saam met God gerig het en wys so vir lesers hoe hulle ook hierdie bemoediging uit die Bybel kan ontdek. Die boek is ook deurweef met persoonlike getuienisse en praktiese verhale wat die heerlikheid van God openbaar. DIE GOD WAT EK LEER KEN HET is a€™n getuienis van die dinge oor God wat die outeur ontdek het deur sy geestelike ervaring en hoe dit deel kan word van elke gelowige se reis.Hy was teen die tyd volwasse (hy het a#39;n seun van syeie gehad), maar ten spytevansy koninklike afkoms skyn ditasof hygeen eiendom van syeie besit hetnie.Hy hetin iemandanders se huisgewoon. Hyhet skynbaarooka#39;n baie swak selfbeeldanbsp;...


Title:Die God wat ek leer ken het (eBoek)
Author:Arnold Mol
Publisher:Christelike Uitgewersmpy - 2013-06-05
ISBN-13:

Continue

You Must CONTINUE and create a free account to access unlimited downloads & streaming