Automobil a spalovací motor

Automobil a spalovací motor

4.11 - 1251 ratings - Source

JedineAnAi publikace pA™inAiAiAs neotA™elA½ pohled do dA›jin automobilismu - klade dAmraz na historickAc a technickAc meznAsky vA½voje spalovacAsho motoru i automobilu, kterA½ popisuje na pozadAs a v kontextu politicko-ekonomickAcho vA½voje svA›ta, pA™edevAiAsm vAiak Evropy. V bohatA› ilustrovanAc knize sleduje autor chronologickA½ vA½voj technickA½ch A™eAienAs i osudy novA½ch objevAm (tA™eba kotouAovAi brzda byla vynalezena uA¾ pA™ed 90 lety, pouA¾AsvAi se vAiak teprve od 60. let 20. stoletAs) a poskytne tak novA½ pohled na automobily jak technikAmm, tak zAijemcAmm o historii techniky vAmbec.SeznAimenAs s historickA½m vA½vojem zAiroveAˆ umoA¾Aˆuje odhad vA½voje v nejbliA¾AiAs budoucnosti, kterAcmu se vA›nuje poslednAs kapitola. Studium historie techniky totiA¾ poskytuje potA™ebnou orientaci v problematice a pomAihAi pA™i rozhodovAinAs o volbA› novA½ch koncepcAs, kterAc Aasto mohou znamenat i nAivrat k dAivno znAimA½m konstrukAnAsm A™eAienAsm, jeA¾ jen kdysi pA™edstihla svou dobu.... pA™AsAnA› 1990 CitroAln XM PP 1991 Renault Clio PP, motor pA™AsAnA› 1992 Volkswagen Golf III Volkswagen Transporter T4 ... motor pA™AsAnA› 2004 FIAT Panda Volkswagen Transporter T5 PP, motor pA™AsAnA› 2005 Toyota Prius Mercedesa€“Benz Vitoanbsp;...


Title:Automobil a spalovací motor
Author:Remek Branko
Publisher:Grada Publishing a.s. - 2012-02-09
ISBN-13:

Continue

You Must CONTINUE and create a free account to access unlimited downloads & streaming