Acta biologica Iugoslavica

Acta biologica Iugoslavica

4.11 - 1251 ratings - Source

Casopis izlazi u dvije sveske godisnje od po 8 a€” 10 tabaka. ... Tabele da budu sto preglednije na posebnim listovima, s kratkim i jasnim natpisima na nasem i stranom jeziku, a u tekstu oznaciti mesto za njih. ... Ako se navodi isti autor sa vise radova iz iste godine, onda se uz naredne radove dadaju abecedna slova poredanbsp;...


Title:Acta biologica Iugoslavica
Author:
Publisher: - 1973
ISBN-13:

Continue

You Must CONTINUE and create a free account to access unlimited downloads & streaming